+ 996 (312) 38 31 31 Бишкек, Московская  к., 37а. Офис имараты, 2 кабат.

Үчүнчү жарандардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө тийгизилген зыян үчүн автомобиль транспортунун ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу

Камсыздандыруу объектиси:Үчүнчү жарандардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө транспорттук каражаттан тийгизилген зыяндын негизинде чыгашанын кайтарымы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдеттенмелерге байланыштуу келип чыккан 

Камсыздандыруу окуялары:

- Үчүнчү жарандардын транспорттук каражаттарынын залалданышы же жок болушу;

- Транспорттук каражаттардын ичинде болгон үчүнчү жарандардын мүлкүнүн залалданышы же жок болушу;

- Кыймылдуу же кыймылсыз мүлктүн алар менен кыймылда бара жаткан транспорттук каражаттардын кагылышуусунда залалданышы же жок болушу;

- Үчүнчү жарандардын өлүмү же эмгекке жарамдуулугун (убактылуу же дайыма) жоготуусу.

Камсыздандыруу суммасы камсыздандыруу келишими боюнча Тараптардын макулдашуусу менен белгиленет жана камсыздандыруу мөөнөтүнүн мезгилинде болгон бардык камсыздандыруу окуялары боюнча төлөнө турган камсыздандыруу кайтарымынын ченелген суммасы болуп эсептелет.

Базалык тарифтик ченемдер 0,70%тен1,5%ке чейин болот.