+ 996 (312) 38 31 31 г. Бишкек, ул. Московская, 37. Офисное здание, 2 этаж.

Ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу

Камсыздандыруунун объектиси болуп, камсыздандыруу окуясы келген учурда медициналык жардам көрсөтүүнүн натыйжасында келип чыккан Камсыздандырылуучунун чыгымдарын жарым-жартылай жана толугу менен компенсациялоого байланыштуу Камсыздандыруучунун (Камсыздандырылуучунун) мүлктүк кызыкчылыктары эсептелет.

 Камсыздандыруу келишими  календардык 1 жылдык мөөнөткө түзүлөт.

Камсыздандыруу окуясы, камсыздандыруу келишиминин иш-аракетиндеги мөөнөтүнүн ичинде Камсыздандырылуучунун камсыздандыруу Программасына ылайык, Камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөндөй күтүүсүз оору, өнөкөт оорунун күчөшү, травма, уулануу учурунда медициналык тейлөөнү алуу үчүн медициналык мекемелерге кайрылуусу таанылат.

Камсыздандыруу сыйлыгы камсыздандыруу суммасы, Тараптардын макулдашуусу боюнча Камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөн медициналык тейлөөнүн тизмегине жана бааларына жараша белгиленет жана Камсыздандыруу келищиминде көрсөтүлөт.

Камсыздандыруу окуясы келгенде, Камсыздандыруучу чыгымдарды тандалган ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу программасына ылайык жабат. Тараптардын макулдашуусу боюнча аталган программанын алкагында жабыла турган тейлөөлөрдүн тизмеги жана камсыздандыруу суммалары өзгөртүлүшү мүмкүн.

Камсыздандырылуучу медициналык мекемеге кайрылган учурда, камсыздандыруу кайтарымын төлөө үчүн Камсыздандыруу компаниясына медициналык жардамды алуу муктаждыгына, ошондой эле дарыланууга, дарыларды сатып алууга, байлоочу каржаттарды жана башка төлөөчү чыгымдарга  бардык документтик далилдөөлөрдү бериши керек:

 - оорунун тарыхынын көчүрмөсү;

 - дарыгердин багыттамасы;

 - амбулатордук картанын көчүрмөсү;

 - медициналык тейлөөлөрдүн төлөмүнүн эсептеринин түп нускасы (алынган медициналык тейлөөлөрдүн кеңири көрсөтүлүшү менен);

 - дары-дармектердин төлөмүнүн эсептери;

 - жарандыктын күбөлүгү (паспорт)  ж.б.