+ 996 (312) 38 31 31 г. Бишкек, ул. Московская, 37. Офисное здание, 2 этаж.

Юридикалык жана физикалык тараптардын мүлкүн оттон жана башка коркунучтардан камсыздандыруу

Төмөндөгүлөр камсыздандырылса болот:

 • Имараттар жана курулуштар;
 • Турак үйлөр, квартиралар;
 • Машиналар жана жабдуулар(өндүрүштүк, инженердик жана технологиялык, складдык, соодалык, муздаткычтык жана башкалар);
 • Кеңселик жана өндүрүштүк жайлар жана аларды кооздоо;
 • Компьютердик техника;
 • Эмерек, өндүрүштүк жана чарбалык шаймандар;
 • Товарлар, чийки заттар жана складдагы, музаткычтардагы, өндүрүштүк жайдагы жана соода залындагы даяр продукциялар;
 • Айнектер, күзгүлөр, витриналар, жарнактык такталар;
 • Сейфтердеги жана кассалык аппаратардагы накталай акчалар;

Камсыздандыруу тобокелдери:

 • Өрт - өрттүн кокустан пайда болушу жана зат боюнча, заттын ичинде же бир заттан экинчи затка жайылышы;
 • Чагылгандын тийиши;
 • Камсыздандырылган мүлккө учуучу аппараттардын же анын бөлүктөрүнүн түшүшү;
 • Басымдын алдында иштеген буу котелдорунун, мунай сактагычтардын, мунай түтүктөрүнүн, шишелеринин жана башка ушул сыяктуу шаймандардын жарылуусу, ошондой эле тиричилик үчүн жана өндүрүштүк максатта пайдаланылган жарылуучу буюмдардын жана мунайдын жарылуусу;
 • Стихиялык апааттар;
 • Терезе айнектеринин, күзгүлөрдүн, витриналардын сынышы;
 • Камсыздандырылуучуга тиешеси жок транспорт каражаттарынын тебелеши;
 • Электр тармагындагы электр чыңалуусунун туруксуздугунун натыйжасында жабдуулардын бузулушу;
 • Талкалап уурдоо, тоноо жана каракчылык;
 • Камсыздандырылган мүлктү залалдантууга же жоготууга багытталган үчүнчү жарандардын укукка каршы кыймыл-аракеттери.
 • Суу менен камсыздоо, жылуулук, канализация же автоматтык түрдө өрт өчүрүү системаларындагы авария;
 • Коңшу жайлардан суунун же башка суюктуктардын капташы, кириши;

Камсыздандыруу суммасы камсыздандыруу келишими боюнча Тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет, бирок  келишимди түзүү учурундагы мүлктүн рыноктук баасынан ашпасы керек.

Камсыздандыруу тарифи тобокелдин ченемине, мүлктүн түрүнө, камсыздандыруу суммасына (мүлктүн баасына),
камсыздандыруунун мөөнөтүнө, иштетилишинин же каралышынын шарттарына,
коргоо жана өрттүк сигналдаштыруунун каражаттарынын бардыгына,
механикалык коргонуучу каражаттарга (темир торлор, эшиктер, коддуу кулпулар, домофон ж.б.) жараша болот.