+ 996 (312) 38 31 31 Бишкек, Московская  к., 37а. Офис имараты, 2 кабат.

Бөөдө кырсыктардан камсыздандыруу

Келишим боюнча камсыздандыруучулар болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

а) юридикалык тараптар;

б) камсыздандыруу келишими бүтөөрдөгү 18тен жогору жаштагы, бирок кеминде 70 жаштан ашпаган жөндөмдүү физикалык тараптар.

Камсыздандыруунун объектилери болуп, бөөдө кырсыктын натыйжасында камсыздандырылуучунун эмгекке жарамдуулугун жоготуусу же өлүмүнө байланыштуу кирешесинин (убактылуу же дайыма) төмөндөшүнө байланышкан камсыздандырылуучунун мүлктүк кызыкчылыктары.

Камсыздандыруучу жана Камсыздандырылуучу үчүн кокустан, кыска убакыттагы, атайы иштелбеген жана күтүүсүздөнбөөдө кырсыктар болуп, камсыздандыруу келишиминин иш-аракетте болгон мезгилиндеги чындыгында болгон жагымсыз тышкы физикалык таасири жана алардын натыйжасында Камсыздандырылуучунун ден-соолугуна олуттуу зыянга же өлүмгө алып келиши эсептелет.

Камсыздандыруу окуясы болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

- Бөөдө кырсыктын натыйжасындагы өлүм;

- Бөөдө кырсыктын натыйжасындагы эмгекке жарамдуулугун дайыма жоготуусу (1, 2 жана
3 топтордогу майыпчылык);

- Бөөдө кырсыктын натыйжасындагы эмгекке жарамдуулугун убактылуу жоготуусу (травма).

Камсыздандыруу суммасы тараптардын макулдашуусу боюнча, бирок бир камсыздандырылган адамга 1 000, 00 сомдон кем эмес белгиленет.

Камсыздандыруу сыйлыгы камсыздандыруу суммасына, тарифтик ченемдерге, курагына жана камсыздандыруу мөөнөтүнө жараша эсептелет.

Тарифтик ченем камсыздандырылуучунун курагына, кесибине, ден-соолугунун абалына, ошондой эле камсыздандыруу кырсыгынын келишине таасирин тийгизүүчү башка факторлорго байланыштуу дифференцияланышы мүмкүн.

2. Ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу

Камсыздандыруунун объектиси болуп, камсыздандыруу окуясы келген учурда медициналык жардам көрсөтүүнүн натыйжасында келип чыккан Камсыздандырылуучунун чыгымдарын жарым-жартылай жана толугу менен компенсациялоого байланыштуу Камсыздандыруучунун (Камсыздандырылуучунун) мүлктүк кызыкчылыктары эсептелет.

Камсыздандыруу келишими  календардык 1 жылдык мөөнөткө түзүлөт.

Камсыздандыруу окуясы, камсыздандыруу келишиминин иш-аракетиндеги мөөнөтүнүн ичинде Камсыздандырылуучунун камсыздандыруу Программасына ылайык, Камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөндөй күтүүсүз оору, өнөкөт оорунун күчөшү, травма, уулануу учурунда медициналык тейлөөнү алуу үчүн медициналык мекемелерге кайрылуусу таанылат.

Камсыздандыруу сыйлыгы камсыздандыруу суммасы, Тараптардын макулдашуусу боюнча Камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөн медициналык тейлөөнүн тизмегине жана бааларына жараша белгиленет жана Камсыздандыруу келищиминде көрсөтүлөт.

Камсыздандыруу окуясы келгенде, Камсыздандыруучу чыгымдарды тандалган ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу программасына ылайык жабат. Тараптардын макулдашуусу боюнча аталган программанын алкагында жабыла турган тейлөөлөрдүн тизмеги жана камсыздандыруу суммалары өзгөртүлүшү мүмкүн.

Камсыздандырылуучу медициналык мекемеге кайрылган учурда, камсыздандыруу кайтарымын төлөө үчүн Камсыздандыруу компаниясына медициналык жардамды алуу муктаждыгына, ошондой эле дарыланууга, дарыларды сатып алууга, байлоочу каржаттарды жана башка төлөөчү чыгымдарга  бардык документтик далилдөөлөрдү бериши керек:

- оорунун тарыхынын көчүрмөсү;

- дарыгердин багыттамасы;

- амбулатордук картанын көчүрмөсү;

- медициналык тейлөөлөрдүн төлөмүнүн эсептеринин түп нускасы (алынган медициналык тейлөөлөрдүн кеңири көрсөтүлүшү менен);

- дары-дармектердин төлөмүнүн эсептери;

- жарандыктын күбөлүгү (паспорт)  ж.б.

3. Өлкөдөн сырткары кетип жаткан жарандары медициналык камсыздандыруу

ААК “Кыргызстан” Камсыздандыруу компаниясы CLASS Assistance сервистик компаниясынын колдоосун камсыз кылган медициналык чыгымдарды камсыздандыруунун эл аралык полисин сунуш кылат.

ААК “Кыргызстан” Камсыздандыруу компаниясы чет мамлекетте жүргөн мезгилде күтүүсүздөн ооруп калганда  же бөөдө кырсык болгон учурда, дүйнөдөгү бардык өлкөдө күндүн 24 саатында медициналык жардамды уюштурууну жана төлөөнү кепилдикке алат.

Медициналык жана башка ыкчам жардам алуу үчүн CLASS Assistance сервистик компаниясынын жардам берүү Борбору менен телефон боюнча же SMSаркылуу байланышуу керек.

Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жана убактылуу жашап жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле чет өлкөлүк жарандар камсыздандырылышы мүмкүн.

Камсыздандыруу полиси төмөндөгү чыгымдарды жабат:

Медициналык чыгымдар: токтоосуз ооруларды же травмаларды дарылоонун, ошондой эле бул учурдагы дарыгер жазып берген керектүү дары-дармектердин.

Медициналык-транспорттук чыгымдар: Камсыздандырылуучуну окуя болгон жерден жакынкы медициналык мекемеге же дарыгерге эвакуациялоо боюнча, ошондой эле Камсыздандырылуучуну ыкчам медициналык репатриациялоо боюнча, аны чет өлкөдөн жашаган жерине чейин коштоого (эгерде мындай коштоого дарыгердин багыттамасы болсо).

Транспорттук чыгымдар: Камсыздандырылуучуну жана анын балдарынын үйгө кайтышына кеткен чыгымдар, эгерде алар камсыздандыруу окуясынын натыйжасында кароосуз кала турган болсо;

Өлгөндөн кийинки репатриациялоонун чыгымдары: Камсыздандырылуучунун дайыма жашаган жерине чейин өлүктү жеткирүү боюнча, эгерде анын өлүмү камсыздандыруу окуясынын натыйжасында болгон учурда.

4. Жол-транспорт окуясынын натыйжасындагы бөөдө кырсыктан жер үстүндөгү транспорт каражатындагы айдоочунун жана жүргүнчүлөрдүн өмүрүн жана ден-соолугун камсыздандыруу

Камсыздандыру окуясы болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

- Бөөдө кырсыктын натыйжасында Камсыздандырылуучунун жалпы эмгекке жарамдуулугунун убактылуу толук жоготуусу;

- Бөөдө кырсыктын натыйжасында Камсыздандырылуучунун жалпы эмгекке жарамдуулугунун дайыма толук жоготуусу;

- Бөөдө кырсыктын натыйжасында Камсыздандырылуучу жарандын өлүмү.

Жогорудагы окуялар, эгерде алар Жол-транспорт окуясынын натыйжасында же ага байланыштуу болгондо камсыздандыруу окуялары болуп эсептелинет.

Камсыздандыруу суммасы айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн өзүнчө белгиленет.

5. Аба кемесинин экипажынын мүчөлөрүнүн, алардын кызматтык милдеттерин аткаруу учурундагы өмүрүн жана ден-соолугун камсыздандыруу.

Бул камсыздандыруу, аба кемесинин экипажынын мүчөлөрүнүн жана авиациялык персоналдын, алардын кызматтык милдеттерин аткаруу учурундагы өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян тийгизүү мүмкүндүгү болгондо – өлүмгө, майыптыкка, эмгекке жарамдуулугун убактылуу жоготуусуна алып келген окуя болгондо ишке ашырылат.